ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดนครสวรรค์ KICK OFF จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์และป้องกันอัคคีภัย

จังหวัดนครสวรรค์ KICK OFF จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์และป้องกันอัคคีภัย

วันนี้ (6 ก.ค.65) เวลา 09.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีเปิดการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์และป้องกันอัคคีภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมี นายศิริชัย เงินงอก ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานฯ และผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีฯ ณ บริเวณลานหน้าห้างวี-สแควร์ จังหวัดนครสวรรค์

ในปี 2565 PEA ร่วมกับ กสทช. มีแผนงานการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร จำนวน 16 เส้นทาง รวมระยะทาง 42.20 วงจร-กิโลเมตร และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานผู้ประกอบการสายสื่อสารเข้าร่วมดำเนินการ รื้อถอนสายสื่อสารทั้งส่วนที่ไม่ได้ใช้งานและส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมจัดระเบียบสายสื่อสารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานของ PEA เพื่อเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคง ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA อีกด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220706115917620

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More