ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

New Thailand Crew Member Certificate (CMC)

New Thailand Crew Member Certificate (CMC)

Post Content

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/