ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เกาะกระดาด ที่มาของเกาะเดียวในไทยซึ่งมีโฉนดระบุเจ้าของ ซื้อในราคาเท่าไหร่?

เกาะกระดาด ที่มาของเกาะเดียวในไทยซึ่งมีโฉนดระบุเจ้าของ ซื้อในราคาเท่าไหร่?

เกาะกระดาดเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๐

 

เกาะกระดาด ถือเป็นเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีโฉนดแสดงว่ามีเจ้าของที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย สาเหตุมาจากในสมัยรัชกาลที่ 5 ฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในแถบ เอเซียอาคเนย์ และพยายามยึดครองแผ่นดินของไทย เกาะกระดาดก็เป็นที่หมายหนึ่งของฝรั่งเศสด้วย รัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ออกโฉนดที่ดินของเกาะขึ้น

ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เกาะกระดาดเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณชายแดนระหว่างน่านน้ำไทยกับเพื่อนบ้าน คือกัมพูชา แต่ในช่วงรัชกาลที่ 5 เมื่อฝรั่งเศสได้ยึดครองดินแดนอินโดจีน (เขมร ลาว ญวน) ได้ จึงคิดขยายดินแดนเข้ามาในเขตไทย เกาะกระดาดเป็นเป้าหมายที่ฝรั่งเศสหมายตาไว้ด้วย

ในช่วงที่ไทยเราได้รับมอบเมืองตราดคืนมาเมื่อปี พ.ศ. 2449 นั้น ฝรั่งเศสได้ยกเกาะกระดาดให้นายปร๊าก ชาวเขมร ซึ่งเป็นคนในบังคับฝรั่งเศส จากนั้นรัชกาลที่ 5 ทรงซื้อต่อเป็นกรรมสิทธิ์เพื่อป้องกันการยึดครองดินแดนบนเกาะกระดาดซึ่งเป็นของไทย สอดคล้องกับพระนิพนธ์ของ ม.จ.หญิงวิภาวดีรังสิต ที่กล่าวถึงการซื้อเกาะมาจากพวกชาวเกาะเดิมและญวนเข้ารีตใหม่ด้วยราคา 2,000 บาท โดยโปรดให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช (พระโอรสองค์ที่ 17) ทรงทำ “ตราจอง” ขึ้น

จากนั้นจึงเป็นมรดกตกทอดสู่ม.จ. นิทัศนาธร จิรประวัติ พระโอรสองค์โตที่เกิดกับ ม.จ.หญิงสุมนมาลย์ พระชายาองค์ที่ 2 ซึ่งเวลานั้น มีพระชันษาเพียง 8 ขวบ และไปเรียนที่อังกฤษ เมื่อสำเร็จการศึกษากลับมารับราชการไม่ทรงมีเวลาดูแลกิจการ จึงขายเกาะกระดาด

ต่อมาเป็นนายวรกิจบรรหาร (พงษ์ รังควร) เจ้าของเกาะกระดาดคนที่ 3 รับซื้อไว้ด้วยราคา 6,000 บาท ราวปี พ.ศ. 2478 ช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงบุกเบิก เริ่มสร้างสวนมะพร้าว นายวรกิจบรรหาร ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะกว่า 40 ปีจวบจนพ.ศ. 2514 ถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาให้เกาะเป็นที่รู้จัก

เกาะกระดาดตกทอดมาสู่บุตรชาย คือนายชุมพล รังควร ช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดธุรกิจที่พักชื่อเกาะกระดาด รีสอร์ท สิ่งที่นักท่องเที่ยวประทับใจในช่วงแรกคือ การชมฝูงกวางทรายที่ออกมาเที่ยวเล่นหาอาหาร, อาหารพื้นเมืองอย่างดอกลั่นทมชุบแป้งทอดรับประทานกับน้ำพริกมะขาม และต้นกระดาด

พ.ศ. 2531 เป็นบริษัทกาญจนพาสน์ พัฒนา จำกัด ซื้อเกาะไว้ และกลายเป็นเจ้าของรายที่ 5

 

อ้างอิง

เกาะกระดาด. wikipedia

“เกาะกระดาด มีประวัติศาสตร์ต้นกระดาด บนเกาะที่จังหวัดตราด”. โดย กาญจนา จินตกานนท์. ศิลปวัฒนธรรม ฉบับตุลาคม 2547

เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์เมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Source: https://www.silpa-mag.com/history/article_13391

The post เกาะกระดาด ที่มาของเกาะเดียวในไทยซึ่งมีโฉนดระบุเจ้าของ ซื้อในราคาเท่าไหร่? appeared first on Thailand News.