ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กปน. สานต่อโครงการ “การประปานครหลวง รักษ์ป่าต้นน้ำ” ปีที่ 11

กปน. สานต่อโครงการ “การประปานครหลวง รักษ์ป่าต้นน้ำ” ปีที่ 11

ส่งมอบระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ แก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์