ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More