ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงแรงงานเร่งสร้างโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เผยแผนจัดส่งไปทำงานเกษตรตามฤดูกาลในเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมาย

กระทรวงแรงงานเร่งสร้างโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เผยแผนจัดส่งไปทำงานเกษตรตามฤดูกาลในเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมาย

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตลาดแรงงานเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในตลาดแรงงานที่คนไทยให้ความสนใจเดินทางไปทำงานจำนวนมาก เนื่องจากปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดคืออัตราค่าจ้างที่สูงเดือนละประมาณ 50,000-60,000 บาท กระทรวงแรงงาน นำโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เจรจาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อขอขยายอายุให้แรงงานไทยในระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ (EPS) ที่อายุเกิน 39 ปี สามารถเข้าไปทำงานได้ ซึ่งทางเกาหลีใต้รับข้อเสนอไปพิจารณา หากทำได้ก็จะเป็นโอกาสของแรงงานไทยที่มีอายุ 40-50 ปีมีโอกาสทำงานมีรายได้ดูแลครอบครัว สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้แรงงานไทยในการไปทำงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

นอกจากในแต่ละปีจะนำเงินตราเข้าประเทศจำนวนมหาศาลแล้ว ยังสามารถนำความรู้เทคโนโลยีเทคนิคและประสบการณ์ทำงานกลับมาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ยังเจรจาขอเพิ่มโควต้ารับแรงงานไทยเพิ่มมากขึ้น แต่อุปสรรรคส่วนหนึ่งคือแรงงานไทยทดสอบภาษาเกาหลีใต้ผ่านเกณฑ์จำนวนไม่มาก จึงเร่งเจรจราเพื่อส่งเสริมสร้างโอกาสให้แรงงานไทยได้เข้าไปทำงานอย่างกฎหมายในเกาหลีใต้โดยไม่ต้องทดสอบภาษา ซึ่งก็คืองานในภาคการเกษตรตามฤดูกาล ขณะนี้อยู่หว่างปรับปรุงร่าง MOU ความร่วมมือที่ยังไม่แล้วเสร็จ แต่มีผู้ฉวยโอกาสหรือบริษัทจัดหานที่ไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาหลอกลวงคนหางาน อ้างสามารถจัดส่งไปทำงานเกษตรเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมาย ย้ำว่าไม่เป็นความจริง ขอย้ำเตือนคนหางานอย่าหลงเชื่อและโอนเงินให้ผู้ใด สามารถตรวจสอบบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่งประเทศ หรือกรมการจัดหางาน

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวยังว่า การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคการเกษตรตามฤดูกาล ทางการเกาหลีใต้ต้องการให้กระทรวงแรงงานจัดเก็บเงินประกันของคนงานจากภาคเอกชน ประมาณ 70,000 บาท เพื่อเป็นหลักประกันป้องกันหลังทำงานครบสัญญาแล้วจะไม่ลักลอบทำงานผิดกฎหมาย ซึ่งกระทรวงแรงงานจะเร่งปรับปรุงร่างเอ็มโอยูให้แล้วเสร็จและเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1 เดือน จากนั้นคาดว่าจะสามารถจัดส่งแรงงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรได้ภายใน 60 วัน หรือ 2 เดือน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220707122621010

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More