ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักนายกรัฐมนตรี เร่งพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการภาครัฐตามนโยบายรของรัฐบาล และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี เร่งพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการภาครัฐตามนโยบายรของรัฐบาล และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More