ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งและเกียรติบัตร ณ มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งและเกียรติบัตร ณ มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วม
มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ตั้งอยู่เลขที่ 57/1 ซอย 17 มูลนิธิร่วมกุศล ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2518 รวมระยะเวลา 47 ปี ทุนจดทะเบียนในขณะนั้น 505,000 บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)รายได้ของมูลนิธิฯได้มาจากเงินบริจาค การบริหารงานของคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานฯ และคณะกรรมการ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี มูลนิธิฯ มีหน่วยงานกู้ชีพ-กู้ภัย มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นไปตามระเบียบสาธารณสุขจังหวัด เตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์หลักคือ
1. เพื่อช่วยเหลือจัดการเก็บศพ โดยไม่คิดมูลค่า จัดตั้งสุสานให้ถูกหลัก
2. เพื่อช่วยเหลือ และสงเคราะห์เกี่ยวกับงานกุศลต่างๆ เช่น ผู้ประสบอุทกภัย อัคดีภัย และงานพิธีการอื่นๆ
3. เพื่อช่วยเหลือค้านการศึกษา และสาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด
4. จัดให้มีงานเทศกาลประจำปี เช่นงานเทศกาลตรุษจีน, งานทิ้งกระจาด และงานวันเกิดหลวงปู่ไต้ฮงโจ๋วซือกง


เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/