ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศขยายเวลาการปิดรับสมัครการเสนอรายชื่อบุคคลและ/หรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๕

“มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศขยายเวลาการปิดรับสมัครการเสนอรายชื่อบุคคลและ/หรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๕

“มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศขยายเวลาการปิดรับสมัครการเสนอรายชื่อบุคคลและ/หรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข เพื่อพิจารณารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๕
จากวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้สนใจนำเสนอผลงานได้ที่
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ที่อีเมล์ pmaf@mahidol.ac.th
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.princemahidolaward.org/th”  

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More