ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหาร กระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 42

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหาร
กระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 42 จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์การประชุม (Sea Complex) สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี ร่วมกันจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 42 จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน โดยมีพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอาชญากรรมในระดับพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมคุ้มครองสิทธิ : เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ มีประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการไกล่เกลี่ยหนี้สินฯ จำนวน 9,286 ราย มูลค่าหนี้รวมกว่า 960 ล้านบาท แบ่งเป็น ผู้เป็นลูกหนี้ก่อนฟ้อง 7,405 ราย มูลค่าหนี้รวมกว่า 496 ล้านบาทเศษ และผู้เป็นลูกหนี้หลังฟ้อง 1,881 ราย มูลค่าหนี้ 463 ล้านบาทเศษ โดยประโยชน์ที่ประชาชนที่มาร่วมงานนี้จะได้รับในกรณีก่อนฟ้อง คือ การผ่อนผันการชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ ลดดอกเบี้ย ลดค่างวดรายเดือน งดฟ้องดำเนินคดี และรับเงื่อนไขปลดผู้ค้ำประกัน สำหรับในส่วนของชั้นบังคับคดี หรือหลังฟ้อง ประโยชน์ที่จะได้รับ คือขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ ลดจำนวนเงินผ่อนชำระหนี้ งดยึดทรัพย์ งดขายทอดตลาดลูกหนี้จะไม่ถูกบังคับคดี และยังมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายเครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/