ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT เข้าร่วมการประชุมระดับผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

CAAT เข้าร่วมการประชุมระดับผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

CAAT เข้าร่วมการประชุมระดับผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเ

CAAT เข้าร่วมการประชุมระดับผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
.

นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผอ.CAAT.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) และผู้บริหารจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 57 (57th Conference of Directors General of Civil Aviation, Asia and Pacific Regions: 5th DGCA Conference) ระหว่างวันที่ 4 – 8  กรกฎาคม 2565 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีการหารือภายใต้หัวข้อ “Strengthening Regional Cooperation for the Restoration of Air Network with No Country Left Behind” และมีการหารือทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ ได้แก่ มาเลเซีย ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านการบินพลเรือนและสร้างความร่วมมือระหว่างกัน จนนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/