ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ตรวจฯกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรณาการ การจ้างการทำงานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประมงไทยให้ดีขึ้น

ผู้ตรวจฯกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรณาการ การจ้างการทำงานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประมงไทยให้ดีขึ้น

วันนี้ (8ก.ค.65) ณ ท่าเทียบเรือ สหกรณ์การประมงบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวภัทรวรรณ กลับกลายดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และคณะ ร่วมบูรณาการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล ครั้งที่ 5 ในปีงบประมาณ 2565

 

ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหา การทำงานประมงผิดกฏหมายที่มีการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ อันนำไปสู่ประเด็นการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จึงได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดูแลคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวเนื่องประมงทะเล เป้าหมายตรวจคุ้มครองแรงงานประมงทะเลครั้งนี้ กำหนดลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน จากเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 190 คน เพื่อให้เกิดผลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดเพชรบุรี

 

ทั้งนี้ อยากให้ชาวประมงปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย นำรูปแบบที่ต่างประเทศอยากให้ทำมาปรับเข้ากับการประมงในประเทศไทย เพื่อให้ต่างประเทศเชื่อมั่นในอาชีพประมงไทย ก็จะส่งผลให้ยกระดับคุณภาพชีวิตประมงให้ดีขึ้น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เกิดความผาสุก มั่นคงในชีวิต

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220708135427487

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More