ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รพ.ตราด ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 เข็มกระตุ้นเชิงรุกให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไป

รพ.ตราด ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 เข็มกระตุ้นเชิงรุกให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไป

วันนี้(8ก.ค.65) นายแพทย์วินัย บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราด จัดหน่วยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 เข็มกระตุ้นเชิงรุกให้กับข้าราชการ ศาลากลางจังหวัดตราดและประชาชนทั่วไป ที่ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับการจัดหน่วยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 เข็มกระตุ้นเชิงรุกครั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ ประชาชนชาวตราดเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้มากที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชน ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 จังหวัดตราดมีประชาชนได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว ร้อยละ 94.26 ในขณะเข็มที่ 2 มีประชาชนได้รับวัคซีนแล้วร้อยละ 88.92 ส่วนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 มีประชาชนได้รับวัคซีนแล้วร้อยละ 41.26 โดยทั้งหมดคำนวณจากเป้าหมายประชากรตราดที่อยู่ในพื้นที่ประชากรแฝง รวมทั้งแรงงานต่างด้าว อยู่ที่ 201,529 คน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220708134753485

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More