ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่จังหวัดนครพนม

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่จังหวัดนครพนม

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แห่งประเทศไทย โดยสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีนายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัยจังหวัดนครพนม เขตพื้นที่อำเภอเรณูนคร 2 ครัวเรือน อำเภอโพนสวรรค์ 1 ครัวเรือน อำเภอนาแก 1 ครัวเรือน และอำเภอศรีสงคราม 1 ครัวเรือน รวม 5 ครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 18 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมกล่าวขอบคุณผู้อนุเคราะห์ช่วยเหลือและกล่าวให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมพ่อค้าจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม

นางจุฑามาศ ทวีกุล อุปนายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม กล่าวว่า สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนมถือเป็นตัวแทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในจังหวัดนครพนม ได้รับมอบหมายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนร่วมกับทางจังหวัดอีกทางหนึ่ง เช่น การช่วยเหลือศพไร้ญาติ ผู้ประสบภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย การสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร การสร้างถังน้ำเพื่อการบริโภค ฯลฯ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220708141258503

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More