ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เริ่มแล้วการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน ประจำปี 2565

เริ่มแล้วการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน ประจำปี 2565

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ได้มอบหมายให้สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษาจัดประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน ประจำปี 2565 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญการส่งเสริมภูมิปัญญานันทนาการด้านดนตรีโปงลางให้แพร่หลาย รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงทักษะฝีมือทางด้านการแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านโปงลาง และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและทรงคุณค่าของไทย แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตน เอกลักษณ์ทางดนตรีแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต  โดยประกาศเปิดรับสมัครทีมโปงลางเข้าร่วมประกวดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา  
   สำหรับรอบคัดเลือกนี้กรมพลศึกษา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางเพื่อคัดเลือกวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ เลิคจิตรการุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน นางฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ หัวหน้ากรรมการตัดสิน ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การตัดสิน และคณะกรรมการตัดสิน ๖ ท่าน ประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ศิลปินแห่งชาติ , นายฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์, นางพรสวรรค์ พรดอนก่อ, นางศิราภรณ์ ลินดาพรประเสริฐ และนายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดคนตรีพื้นบ้านวงโปงลางเพื่อคัดเลือกวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุมสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
   ทั้งนี้กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักนันทนาการ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทุนการศึกษา ในงานมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ประจำปี 2565 จำนวน 3 รุ่น (1) รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (2) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (3) รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กำหนดจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลโคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More