ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งนี้เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรค และความคืบหน้าของการบริหารงาน รวมทั้งผลสำฤทธิ์ของงานต่างๆ ที่โรงเรียนได้ดำเนินการไป โดยผู้บริหารสถานศึกษา ได้กล่าวรายงานแนะนำสถานศึกษา และรายงานผลการดำเนินการของสถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาเครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/