ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT ตรวจรับรองสถาบันการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน

CAAT ตรวจรับรองสถาบันการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) พร้อมความร่วม

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) พร้อมความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายช่างของสายการบินไทย
และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ซึ่งเป็น 1 ตัวอย่างของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 6 แห่ง ที่ต้องได้รับการตรวจรับรองเพื่อเป็นสถาบันการฝึกอบรม
นายช่างภาคพื้นดินขณะนี้ CAAT ได้ให้การรับรองวิทยาลัยเทคนิคถลางและวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เรียบร้อยแล้วและคาดว่าภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 จะสามารถรับรองวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้เสร็จสิ้น

จากเดิมมีเพียงสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแห่งเดียวที่ได้การรับรองด้านการสอนนายช่างอากาศยาน ต่อมาวิทยาลัยอาชีวะศึกษาหลายแห่งได้เริ่มเปิดภาควิชานายช่างอากาศยาน
แต่ยังไม่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ทำให้นักเรียนที่จบมาต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี แทนที่จะเป็น 2 ปี ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) หรือมาตรฐานของผู้ที่ต้องถือใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ

การตรวจรับรองในครั้งนี้ CAAT ใช้มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานสถาบันใหม่ที่เทียบเท่ามาตรฐานของ European Union Aviation Safety Agency (EASA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โดยมีหลักสูตรใหม่เรียกว่า B1.1 Airplanes Turbine ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญก่อนที่นายช่าง ฯ จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรอากาศยาน
เฉพาะแบบที่ใช้เครื่องยนต์ Gas Turbine ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้งานในปัจจุบัน เช่น Airbus A320, A350, Boeing 737, 777 เป็นต้นดังนั้น นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก CAAT ในภูมิภาคต่าง ๆ เหล่านี้ จะกลายเป็นนายช่างไทยที่ผ่านมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับขององค์กรกำกับด้านการบินพลเรือนในระดับสากล
มีโอกาสในอาชีพที่มีรายได้สูงขึ้น สร้างบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางให้กับประเทศไทย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสากล

“นายช่างซ่อมบำรุงอากาศยานภาคพื้นดิน” เป็นผู้อยู่เบื้องหลังคนสำคัญในการเดินทางทางอากาศ เพราะหัวใจสำคัญของการเดินทางทางอากาศ คือ ความปลอดภัย และนายช่าง ฯ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลการซ่อมบำรุงอากาศยานให้มีความปลอดภัย พร้อมที่จะออกเดินทางอยู่เสมอ และกว่าจะเป็นนายช่าง ฯ นั้นไม่ง่าย ทุกคนต้องมีใบอนุญาตที่ออกโดย CAATซึงต้องผ่านการอบรม
การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน (Approved Maintenance Training Organization: MTO) ที่ CAAT รับรอง และเป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/