ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตราด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือประมง โครงการ(เรือประมงสีขาว)

จังหวัดตราด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือประมง โครงการ(เรือประมงสีขาว)

(12 ก.ค. 65) นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือประมง โครงการ(เรือประมงสีขาว) โดยมี นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสุวรรณา ขันติวิศิษฎ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด ตลอดจนทั้ง 11 หน่วยงานที่เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ฯ รวมทั้งผู้แทนเรือประมง เข้าร่วมพิธี ที่ท่าเทียบเรือเลิศศักดิ์ อำเภอเมืองตราด

สำหรับการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือประมง โครงการ(เรือประมงสีขาว) ในครั้งนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับจังหวัดตราด โดย 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด สมาคมการประมงจังหวัดตราด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จว.ตร.) ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจน้ำ 6 กองกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด สำนักงานประมงจังหวัดตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และโรงพยาบาลตราด ได้จัดทำโครงการเรือประมงสีขาวในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานบนเรือประมง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตามภายหลังการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้แล้วยังได้จัดให้มีเวทีอภิปรายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเรือประมงสีขาวโดยความร่วมมือของภาคีภาครัฐและเอกชน” ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังอีกด้วย

ด้านนายณรงค์ ชัยศิริ นายกสมาคมการประมงจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในการสร้างคนให้มีคุณภาพ ปลอดจากยาเสพติด ทำให้ผู้ประกอบการได้แรงงานคุณภาพมาทำงาน โดยเมื่อแรงงานไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แรงงานกลุ่มประมงที่มีคุณภาพจะเป็นฐานรากเล็ก ในการพัฒนาประเทศต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220712125946592

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More