ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สวท.ตราด จัดประชุมเครือข่ายผู้ร่วมผลิตรายการฯ พัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม

สวท.ตราด จัดประชุมเครือข่ายผู้ร่วมผลิตรายการฯ พัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม

วันนี้ (12 ก.ค. 65) ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด นางสาวสนธยา จงพันธนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ร่วมผลิตรายการ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมผลิตรายการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ จำนวน 30 คน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด กล่าวว่า สวท.ตราด มีภารกิจหลักในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลผ่านสื่อในสังกัด ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโซเชียล และสื่อบุคคล แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อให้เกิดการรับรู้ในนโยบายรัฐบาล ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล

สวท.ตราด จึงได้จัดกิจกรรมการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล การปรับปรุงแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง การเสริมประสิทธิภาพทักษะนักจัดรายการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ในการเป็นเครือข่ายร่วมผลิตรายการ รวมถึงการรับทราบแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กสทช. อย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด ยังได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไว้วางใจให้สื่อของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่

ปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด ส่งกระจายเสียงด้วยระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 92.75 เมกกะเฮิรตซ์ พร้อมออกอากาศคู่ขนานกับสื่อออนไลน์ รองรับการพัฒนาประเทศสู่ยุค 4.0 อาทิ FB Fanpage : สวท.ตราด, FB Live : Live สวท.ตราด และ Application PRD7ดาวน์โหลด ฟรี ในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220712123742559

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More