ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมใจปลูกต้นไม้ 1,300 ต้น เพื่อถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี”

อำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมใจปลูกต้นไม้ 1,300 ต้น เพื่อถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางดวงพร คุณากรวงศ์ นายอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านสระเตย ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “อำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมใจปลูกต้นไม้ 1,300 ต้น เพื่อถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี” ซึ่งทุกตำบลในอำเภอหนองหญ้าไซจะร่วมกันทยอยปลูกต้นไม้ จนครบ 1,300 ต้น ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังได้สาธิตการจัดทำหลุมขยะเปียกซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการคัดแยกขยะ เพื่อให้สามารถนำขยะจากเศษอาหารนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในครัวเรือนได้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220712125711585

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More