ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดกำแพงเพชรเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565

จังหวัดกำแพงเพชรเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565 และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอให้เราร่วมใจกัน ตั้งปณิธานที่จะดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความมานะ พยายาม และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

สำหรับการออกหน่วยให้บริการครั้งนี้ ประกอบด้วยการให้บริการรักษาพยาบาล บริการทันตกรรม บริการด้านการแพทย์แผนไทย ตรวจสายตา ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต นอกจากนี้ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมออกหน่วยให้ความรู้และคำแนะนำโรคมะเร็งเต้านม พร้อมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการป้องกัน ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมให้เหมาะสมไม่ให้แออัด รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้สำหรับทำความสะอาดมือ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220712130152593

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More