ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โรงพยาบาลเมดพาร์คจัดงานสัมมนาวิชาการให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง“Glioblastoma Multiforme: State-of-the-arts treatment”

โรงพยาบาลเมดพาร์คจัดงานสัมมนาวิชาการให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง“Glioblastoma Multiforme: State-of-the-arts treatment”

นำโดย นพ. สุรศักดิ์ ภู่พานิช แพทย์ผู้ชำนาญการด้านมะเร็งสมองให้เกียรติเป็นวิทยากร

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์