ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อบจ.ลำปาง จับมือ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำรวจพื้นที่เตรียมโปรเจคสร้างถนนและอาคารป้องกันตลิ่งบริเวณสะพานดำฝั่งบ้านสบตุ๋ย หวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชน

อบจ.ลำปาง จับมือ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำรวจพื้นที่เตรียมโปรเจคสร้างถนนและอาคารป้องกันตลิ่งบริเวณสะพานดำฝั่งบ้านสบตุ๋ย หวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชน

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วย นายประทีป ประคองวงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการ นายก อบจ.ลำปาง นายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์ ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง เขต 5 นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง อบจ.ลำปาง กรรมการชุมชนบ้านสบตุ๋ยและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่บริเวณสะพานดำรถไฟฝั่งหมู่บ้านสบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง

โดยหารือและสำรวจพื้นที่เพื่อขอรับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตและอาคารป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ 1 เริ่มจากสะพานดำถึงสะพานสบตุ๋ย ระยะทาง 430 เมตร และช่วงที่ 2 เริ่มจากสะพานสบตุ๋ยถึงสะพานแยกนาก่วม ระยะทาง 1,430 เมตร

โครงการดังกล่าวจะช่วยทำให้พื้นที่ได้รับการพัฒนา? สร้างความเจริญเท่าเทียมกับฝั่งนาก่วมเหนือ (ทางฝั่งสถานีรถไฟนครลำปาง) และประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้สู่จังหวัดลำปางต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220714090955357

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More