ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชาวมุกดาหารพร้อมใจปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

ชาวมุกดาหารพร้อมใจปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

วานนี้ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี พระราชรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารแสดงพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไว้แก่ชาวโลก เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ตระหนักในแนวทางดำเนินชีวิตโดยทางสายกลาง และยึดหลักอริยสัจสี่ คือธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการเพื่อการดับทุกข์ และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อความสงบสุข (ทุกข์-สมุทัย-นิโรธ-มรรค)

ในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดมุกดาหารขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ร่วมกันบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาและสะสมบุญเพื่อความสุขในการดำเนินชีวิต

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220714100515365

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More