ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดกระบี่และมูลนิธินายศรีผ่องนางกี่ภูเก้าล้วนมอบบ้านช่วยเหลือครอบครัวเปาะบาง สร้างรอยยิ้มแก่ ยายทวด อายุกว่า 100 ปี

จังหวัดกระบี่และมูลนิธินายศรีผ่องนางกี่ภูเก้าล้วนมอบบ้านช่วยเหลือครอบครัวเปาะบาง สร้างรอยยิ้มแก่ ยายทวด อายุกว่า 100 ปี

นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงการมอบบ้านปันสุขเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเปราะบาง ให้แก่ นางกัลยา เพชรประพันธ์ อายุ 100 ปี 7 เดือน ณ บ้านเลขที่ 12/2 ม.1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ว่า ครอบครัวนี้ อาศัยอยู่ด้วยกัน 4 คน ปัจจุบันนางกัลยา เพชรประพันธ์ ได้อาศัยอยู่กับนางประภัสสรณ์ สำเภารัตน์ และ หลานสาว มีลูก 3 คน ส่วนสามีสายตาไม่สามารถมองเห็นได้ความเป็นอยู่ลำบากฐานะยากจน

โครงการบ้านปันสุขเพื่อครอบครัวเปราะบางเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางตามโครงการ krabi steady เพื่อต้องการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และมูลนิธินายศรีผ่องนางกี่ภูเก้าล้วน ได้เข้าร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง โดยพิจารณาการให้ความช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าไปยังครัวเรือนเปราะบาง ตามข้อมูลของจังหวัดกระบี่ โดยบ้านที่มอบให้หลังนี้เป็นหลังที่ 2 ในจังหวัดกระบี่ มีคณะทำงานของสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ทำการสำรวจข้อมูลปัญหา และความต้องการ นำไปสู่การกำหนดการให้ความช่วยเหลือ โดยคำนึงถึงศักยภาพทัศนคติของครัวเรือน และความสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

สำหรับ นางกัลยา เพชรประพันธ์ อายุ 100 ปี 7 เดือน อาศัยอยู่กับนางประภัสสรณ์ สำเภารัตน์ หลานสาว มีอาชีพทำขนมเร่ขายในหมู่บ้านและรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอน ส่วนสามีสายตามองไม่เห็นอาชีพ รับจ้างนวด รายได้ไม่แน่นอน ปัญหาคือที่อยู่อาศัย ซึ่งเดิมอยู่ในบ้านของพี่ชายและบ้านดังกล่าวถูกยึดตามสัญญาเงินกู้ โดยนางประภัสสรณ์ สำเภารัตน์ หลานสาว มีที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองจำนวน 2 ห้อง แต่ขาดทุนทรัพย์ในการสร้างบ้าน

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จึงจัดทำโครงการบ้านปันสุข เพื่อครัวเรือนเปราะบาง โดยประสานขอความช่วยเหลือจากมูลนิธินายศรีผ่องนางกี่ภูเก้าล้วน ให้ช่วยเงินทุนจัดซื้อวัตถุก่อสร้างจำนวนเงินกว่า 120,290 บาท และได้ประสานขอแรงงานช่างก่อสร้างจาก ร.15 พัน 1 อ.คลองท่อม จำนวน 6 นาย ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 การสร้างบ้านจึงแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้อีกจำนวนหนึ่ง นายนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ มอบเงินสดให้อีก 5,000 บาท

ด้านยายทวดกัลยา กล่าวว่า รู้สึกดีใจแทนหลานๆ เป็นอย่างมากที่จะได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นและขอบคุณที่ครอบครัวของตนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220714102148367

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More