ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นศ.สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ อาชีวะลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทกลุ่มสินค้าระดับ High-end เวทีการประกวดฯ มูลนิธิโครงการหลวง

นศ.สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ อาชีวะลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทกลุ่มสินค้าระดับ High-end เวทีการประกวดฯ มูลนิธิโครงการหลวง

นายชนะพล เชื้อคำ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานกลุ่มสินค้าระดับ High-end ชื่อผลงาน Queen of Akha จากการประกวด การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ลวดลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นสมาชิกของสถานีเกษตรหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง

โดยใช้ลวดลาย ลายผ้าทอ ผ้าปักชนเผ่า ต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสืบสานภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สำหรับลูกค้า 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มสินค้าระดับ High-end และกลุ่มสินค้า Silver economy โดยได้นำเสนอผลงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีคณะครูสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอเป็นที่ปรึกษาและควบคุม

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220716091745776

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More