ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตรัง กำหนดแนวทางการจัดหาเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้นักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งมีอยู่กว่า 500 คน

จังหวัดตรัง กำหนดแนวทางการจัดหาเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้นักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งมีอยู่กว่า 500 คน

จังหวัดตรัง กำหนดแนวทางการจัดหาเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้นักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งมีอยู่กว่า 500 คน

 

วันนี้ (16 กรกฏาคม 2565) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า การแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี อีกทั้งชุดลูกเสือเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย

 

จังหวัดตรัง จึงได้กำหนดแนวทางการจัดหาเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้นักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งมีอยู่กว่า 500 คน ซึ่งภาคเอกชนและเหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้ขานรับนโยบายการจัดหาชุดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี โดยประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ หอการค้าจังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ให้การสนับสนุนฯ 300 ชุด และเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง 100 ชุด และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมสนับสนุนชุดลูกเสือและเนตรนารีให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและให้เหมาะสมกับสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220716080950774

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More