ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ท็อป โซลเว้นท์ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก“แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” (CAC) ประจำไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2564

ท็อป โซลเว้นท์ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก“แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” (CAC) ประจำไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2564

เมื่อเร็วๆนี้ นายอนวัช จันทร์ศักดิ์สูง กรรมการผู้จัดการบริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” (CAC) ประจำไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2564 ในพิธีมอบประกาศนียบัตร CAC Certification Ceremony 2022 ซึ่งบริษัทที่เข้าร่วมต้องผ่านกระบวนการประเมินนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กร อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด พิธีการจัดผ่านระบบออนไลน์

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์