ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถาบัน TDGA นำคณะผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3 (DTP#3) ศึกษาดูงาน บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด

สถาบัน TDGA นำคณะผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3 (DTP#3) ศึกษาดูงาน บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) โดยคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน TDGA นำคณะผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด

โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานให้การต้อนรับพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายการแนะนำ Google และ Google Cloud และการป้องกันข้อมูลอย่างไรให้ปลอดภัยใน Cloud รวมถึงยกตัวอย่างการใช้แพลตฟอร์มเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่มีรูปแบบสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวไปปรับใช้ในพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถอัปเดตหรือติดตามหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ของสถาบัน TDGA ได้ที่เว็บไซต์  https://tdga.dga.or.th

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)