ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“ศูนย์ดำรงธรรม อ.เมืองสุพรรณบุรี ลุยยุติปัญหาปิดทางสาธารณประโยชน์ริมแนวร่องน้ำ ม.7 ต.ตลิ่งชัน”

“ศูนย์ดำรงธรรม อ.เมืองสุพรรณบุรี ลุยยุติปัญหาปิดทางสาธารณประโยชน์ริมแนวร่องน้ำ ม.7 ต.ตลิ่งชัน”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ ชาวสวน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน และ นายวัชรินทร์ เกิดเอี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ไขปัญหา กรณีปิดทางสาธารณประโยชน์ริมแนวร่องน้ำฯ

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรที่ปิดทางสัญจรเข้า-ออกพื้นที่การเกษตรริมแนวร่องน้ำสาธารณประโยชน์ในเรื่องระเบียบ/กฎหมาย ให้ได้รับทราบด้วยความเข้าใจดีแล้ ว โดยเหตุเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องแนวเขตและวิธีการปฏิบัติ และด้วยเจตนาที่ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม จึงยินยอมให้ความร่วมมือที่จะดำเนินการรื้อถอนรั้วลวดหนามที่ปิดกั้นทางให้แล้วเสร็จ (อย่างช้าภายในวันพรุ่งนี้ ก่อนเวลา 12.00 น. เนื่องจากรอหาแรงงานมาช่วยรื้อ ประกอบกับเส้นทางแม้จะไม่สะดวกแต่ยังพอเลี่ยงสัญจรได้ – อบต.ตลิ่งชัน กำกับติดตามผล) อย่างไรก็ตามระหว่างนี้เจ้าของที่ดินประสงค์จะทราบแนวเขตที่ชัดเจนถูกต้องจึงได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีไว้ และกำหนดทำการรังวัดในวันที่ 15 สิงหาคม นี้ โดยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีพร้อมร่วมตรวจสอบเพื่อสร้างความเป็นธรรม ภายใต้ระเบียบ/กฎหมายแก่พี่น้องประชาชนต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220719133738622

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More