ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม เพื่อน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม เพื่อน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2565) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ“สมเด็จย่า” ของปวงชนชาวไทย โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร แพทย์ พยาบาล และนักเรียนในจังหวัดสงขลา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาดอกไม้หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึก รวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระคุณนับเป็นอเนกอนันต์ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเป็นพระมารดาอันประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึง 2 พระองค์ ทรงห่วงใยในความเจ็บป่วยและความทุกข์ยากของประชาชนเสมอมา มีความสนพระทัยในกิจการด้านพยาบาลตลอดมา พระองค์ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาและพระราชทานพระนามของพระองค์ ให้เป็นชื่อของวิทยาลัย ทรงห่วงใยสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ยังทรงสนพระทัยในงานด้านสาธารณสุข และทันตสาธารณสุขตลอดมา ทรงมีความห่วงใยตำรวจตระเวนชายแดน ทรงจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปรักษาดูแลสุขภาพของประชาชนในถิ่นทุรกันดารเป็นประจำ

ตลอดพระชนม์ชีพที่ผ่านมาพระองค์ทรงดำรงไว้ ซึ่งความมีพระเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2538

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220718122829217

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More