ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

Dow ผนึกเครือข่าย Big Brothers หนุน ‘ชันโรงระยอง’ เพิ่มผลผลิตและรายได้สู่ชุมชน

Dow ผนึกเครือข่าย Big Brothers หนุน ‘ชันโรงระยอง’ เพิ่มผลผลิตและรายได้สู่ชุมชน

กรุงเทพฯ – 19 กรกฎาคม 2565 – นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ “Big Brothers นำชุมชนสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม น้ำผึ้งชันโรง” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า ‘ชันโรงระยอง’ พร้อมจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยง ขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมอาชีพ และกระจายรายได้สู่ชุมชน ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์