ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสมุทรสงครามจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดสมุทรสงครามและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 48 พบผู้มาขอไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบและในระบบจำนวนมาก

จังหวัดสมุทรสงครามจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดสมุทรสงครามและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 48 พบผู้มาขอไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบและในระบบจำนวนมาก

ที่โรงแรมริเวอร์ตันอัมพวา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดสมุทรสงคราม และยุติธรรมพบประชาชน ผ่านระบบวีดีโอ conference โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงานจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดสมุทรสงครามและยุติธรรมพบประชาชน มี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม สถาบันการเงินและเครือข่ายยุติธรรมเข้าร่วมงานกว่า 700 คน

สำหรับการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดสมุทรสงคราม และยุติธรรมพบประชาชนในครั้งนี้ มีการประกอบพิธีการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา จำนวน 2 ราย กว่า 2 แสนบาท การมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในแต่ละอำเภอ จำนวน 11 ศูนย์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจและบริการต่างๆ ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม การจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และหน่วยงานเครือข่ายสถาบันการเงินต่าง ๆ และได้เชิญรวมลูกหนี้ที่เชิญเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 3,009 ราย ทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 265,236,063.64 บาท ก่อนฟ้อง จำนวน 2,960 ราย ทุนทรัพย์ เป็นเงิน 156,740,084.18 บาท หลังศาลพิพากษา จำนวน 349 ราย ทุนทรัพย์ เป็นเงิน 108,495,979.46 บาท ลูกหนี้ กยศ. (ยอดก่อนฟ้อง) 417 ราย เป้าหมาย 30% ของ กยศ. ก่อนฟ้อง 125 คน ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 148 ราย ทั้งนี้ พบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบและในระบบจำนวนมาก เนื่องจากลูกหนี้ส่วนหนึ่งจะกู้หนี้ในระบบ แล้วนำไปชำระหนี้นอกระบบ ทำให้ขาดส่งหนี้ในระบบจนทำให้สถาบันการเงินต้องมีการฟ้องร้องแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการทางสถาบันการเงินจะลดหย่อนค่าดอกเบี้ยทั้งหมด โดยส่งเฉพาะเงินต้นภายใน 60 วัน หลังจากทำเอกสารสัญญา นอกจากนี้ มีการเสวนาและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอีกด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220719131012614

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More