ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศึกษาธิการ จ.ระยอง นำเด็กหลุดจากระบบการศึกษา 1,000 ราย “พาน้องกลับมาเรียน”

ศึกษาธิการ จ.ระยอง นำเด็กหลุดจากระบบการศึกษา 1,000 ราย “พาน้องกลับมาเรียน”

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศทุกวัย เพื่อให้คนไทยได้รับประโยชน์ในทุกด้านอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม แต่หลังจากเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาจำนวนมาก ทั้งการศึกษาภาคบังคับ ระดับอาชีวศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยจัดทำโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เพื่อติดตามผู้เรียนนำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้มากที่สุด

สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการ จ.ระยอง เปิดเผยว่า จากการติดตามและค้นหาเด็กตกหล่นหลุดออกจากการศึกษาภาคบังคับทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ใน จ.ระยอง ล่าสุด มีจำนวน 1,000 ราย ประกอบด้วย เด็กก่อนประถมศึกษา 209 ราย ,ประถมศึกษา 208 ราย,มัธยมศึกษาตอนต้น 126 ราย ,มัธยมศึกษาตอนปลาย 90 ราย และ ปวช.367 ราย ในจำนวนนี้ได้ติดตามพบตัวแล้ว 885 ราย และติดตามตัวไม่พบ 60 ราย โดยนักเรียนที่ติดตามกลับมาได้ จะส่งไปเรียนต่อในระบบ “พาน้องกลับมาเรียน” ทั้งในระบบ และนอกระบบ หรือ กศน.จนจบหลักสูตร ส่วนนักเรียนที่ไม่พร้อมกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จะส่งต่อเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้นให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน

ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่หลุดออกจากระบบการศึกษา เนื่องจากจำเป็นต้องเดินทางตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว โดยบางรายเป็นเป็นแรงงานต่างด้าวต้องอพยพกลับประเทศต้นทาง และบางรายแบกรับค่าใช้จ่ายครอบครัวไม่ไหวต้องเดินทางกลับต่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม หากตามเด็กเหล่านี้กลับมาได้และสนใจอยากจะเรียนต่อ ทาง จ.ระยอง ได้พยายามจัดหาทุนการศึกษาและหาอาชีพเสริม เพื่อให้เด็กทุกคนเรียนให้จบการศึกษาตามกำหนด

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220719142044650

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More