ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.ปัตตานี จิตอาสาพระราชทานโครงการ 1 อำเภอ 1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา

จ.ปัตตานี จิตอาสาพระราชทานโครงการ 1 อำเภอ 1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปัตตานี โครงการ 1 อำเภอ 1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ.ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 90 พรรษา นับเป็นมหามงคลพิเศษอย่างยิ่ง ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติ รวมถึงร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ และพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและความผาสุกของประชาชนชาวไทย และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และเพื่อให้เยาวชน ประชาชนคนไทย ทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้จากโครงการต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ได้เสด็จที่วัดสุนันทาราม บ้านน้ำดำ หมู่ที่ 3 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อนมัสการพระสงฆ์ ถวายจตุปัจจัย ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ และทรงงานศิลปาชีพ ได้ทรงรับทราบความเดือดร้อนของราษฎรจาก นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษและนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและโครงการ กรมชลประทาน ว่าพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรยังประสบปัญหาคือ น้ำท่วมขังพื้นที่ทำนา การใช้น้ำจากคูส่งน้ำไม่สะดวก

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีกระแสรับสั่งให้ กรมชลประทานแก้ปัญหาระบบน้ำ และให้กรมพัฒนาที่ดินจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างฯ สำหรับการดำเนินการถึงปัจจุบันการแก้ปัญหาระบบน้ำ กรมชลประทานได้ดำเนินการแล้ว มีแหล่งน้ำซึ่งเป็นคลองระบายน้ำ D2 ผ่านกลางพื้นที่โครงการ มีแหล่งน้ำซึ่งเป็นคูส่งน้ำ จำนวน 2 สาย ผ่านบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้ง 2 ฝั่งคลองระบายน้ำ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสามารถช่วยเหลือ ราษฎรในพื้นที่ให้มีงานทำ ประมาณ 100-200 คน

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220719115947599

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More