ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชาว จ.ประจวบฯ พร้อมใจบริจาคโลหิต ตามโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชาว จ.ประจวบฯ พร้อมใจบริจาคโลหิต ตามโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชาว จ.ประจวบฯ พร้อมใจบริจาคโลหิต ตามโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

(19 ก.ค. 65) ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกอำเภอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มารับบริจาคโลหิตซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคจำนวนกว่า 70 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน จาก 8 อำเภอ อำเภอละ 5 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และบุคลากรจากส่วนราชการต่างๆ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220719112356592

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More