ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“วันรพี” ประจำปี ๒๕๖๕ ชมนิทรรศการ การจำหน่ายหนังสือกฎหมายราคาถูก ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

“วันรพี” ประจำปี ๒๕๖๕ ชมนิทรรศการ การจำหน่ายหนังสือกฎหมายราคาถูก ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ “วันรพี” ประจำปี ๒๕๖๕ ชมนิทรรศการ การจำหน่ายหนังสือกฎหมายราคาถูก ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕     ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก   เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดได้ที่ www.thethaibar.or.th หรือสอบถามได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๘๘๗ ๖๘๑๐

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More