ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ยุติธรรมยโสธร เตรียมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้ให้ประชาชน เชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้และฟังการเสวนาการไกล่เกลี่ยหนี้สิน วันที่ 22 ก.ค.65 นี้ ที่ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค ยโสธร

ยุติธรรมยโสธร เตรียมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้ให้ประชาชน เชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้และฟังการเสวนาการไกล่เกลี่ยหนี้สิน วันที่ 22 ก.ค.65 นี้ ที่ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค ยโสธร

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายประเวศ ละครราช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนยุติธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยว่าที่ ร้อยตรี ดนัย นนทะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน” จังหวัดยโสธร โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและผู้ไกล่เกลี่ย เข้าร่วมประชุม ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร

โดยที่ประชุมร่วมพิจารณาแนวทางการจัดงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. การเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง เช่น ลูกหนี้ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลูกหนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการเจรจาไกล่เกลี่ยหลังฟ้อง โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัด ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และธนาคารกสิกรไทย

เวลา 09.00 -10.00 น. การเสวนาขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การให้ความช่วยเหลือประชาชนในบริบทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เช่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานบังคับคดีจังหวัด เรือนจำจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด /เวลา 10.00-12.00 น. การเสวนาขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในจังหวัดในมุมมอง ประสบการณ์ แนวคิด ข้อคิด กรณีตัวอย่างในประเด็นการไกล่เกลี่ยของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย สำนักงานศาล อัยการจังหวัด ตำรวจ ปกครอง ตัวแทนผู้ไกล่เกลี่ย

ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. พิธีเปิดงานโดยว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธี พร้อมด้วยพิธีมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา ตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย จำนวน 9 ราย พิธีมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในจังหวัด จำนวน 9 ศูนย์และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินและรับฟังการเสวนาฯ ได้ ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220720103850986

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More