ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (20 ก.ค. 65) นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา คณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

สำหรับการบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา (NBT YALA) นำโดยนางสาวอุทัยวรรณ เดชสิงห์โสภา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา จัดขึ้นเป็นเวลา4วัน ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ค.2565 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ อ่านคำอาเศียรวาท และถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา ถนนวงเวียน 2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220720103501980

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More