ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นครนายก คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

นครนายก คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

จังหวัดนครนายก ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชจังหวัดนครนายก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดนครนายก เพื่อวางแผนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ และการใช้งบประมาณในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครนายก โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นคณะกรรมการ

สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือรางวัล Princess Maha Chakri Award เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูที่มีความทุ่มเทและเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ รวมทั้งเป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา โดยจัดให้มีการคัดเลือกครูจาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และติมอร์-เลสเต เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล

ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีพระราชทานรางวัลแล้ว 3 ครั้ง การประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) ครั้งที่ 5 ปี 2566 รางวัลแด่ครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำหรับประเทศไทยเพื่อพัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกครูผู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และสร้างคุณูปการต่อการศึกษาของประเทศ

โดยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลระดับชาติที่ระลึกถึงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา เมื่อปี 2558 มีการจดทะเบียนตั้งมูลนิธิเสร็จ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) ครั้งที่ 5 ปี 2566 ประกอบด้วย รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้รับเหรียญทอง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน โล่ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ รางวัลคุณากร 2 รางวัล ได้รับเหรียญมูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานและเกียรติบัตร รางวัลครูยิ่งคุณ 17 รางวัล ได้รับเหรียญทองแดงมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานและเกียรติบัตร รางวัลครูขวัญศิษย์ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานและเกียรติบัตร

ทั้งนี้ ขั้นตอนการสรรหาครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การสรรหาระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดพิจารณาและคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอชื่อตามสัดส่วนจังหวัด โดยได้จัดให้มีการรับฟังข้อเสนอผลการคัดเลือก จากนั้นส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกไปให้คณะกรรมการส่วนกลางเพื่อตัดสินหาผู้ที่สมควรและเหมาะสมเข้ารับรางวัลในครั้งนี้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220720103512981

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More