พ่อเมืองฯ ศรีสะเกษ ขับเคลื่อนวาระความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระจังหวัด “365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย” ปี 2565 จังหวัดศรีสะเกษ

พ่อเมืองฯ ศรีสะเกษ ขับเคลื่อนวาระความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระจังหวัด “365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย” ปี 2565 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุ(D-RTI) ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) การป้องกันการจมน้ำ (MERIT MAKER) และระบบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565 กำหนดประชุมในระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 อันเป็นการการขับเคลื่อนวาระความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระจังหวัด “365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย” ปี 2565 จังหวัดศรีสะเกษ

มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยระดับจังหวัด คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยระดับอำเภอ บุคลากรจาก โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง อาสาสมัครหน่วยกู้ชีพทุกหน่วยที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และมูลนิธิ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน

โดยมีนางวนิดา สมภูงา ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด ผู้แทนขนส่งจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 และที่ 2 ผู้แทนจากบริษัทกลางฯ คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220720140512070

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More