ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เริ่มแล้ว!!!! 15 ปี BEDO ตำรับเศรษฐกิจชีวภาพชุมชน

เริ่มแล้ว!!!! 15 ปี BEDO ตำรับเศรษฐกิจชีวภาพชุมชน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดงาน “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว: 15 ปี BEDO ตำรับเศรษฐกิจชีวภาพชุมชน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ (BEDO) โดยมีคณะผู้บริหารจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และเครือข่ายชุมชน BEDO กว่า 300 คน จาก 100 ชุมชน 40 จังหวัด เข้าร่วมงาน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า “รัฐบาลได้ให้ความสำคัญที่จะมาพัฒนาเศรษฐกิจจากระดับรากหญ้าหลักฐานรากของพี่น้องประชาชนในทุกๆบ้าน ส่วนสำคัญของการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนขึ้นไปนั้นต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนก่อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถใช้ศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ในพื้นที่นั้นได้อย่างเต็มที่ การให้ความร่วมมือการให้การสนับสนุนจากภาคเอกชนสามารถนำเอาสินค้าต่างๆ ของประชาชนออกไปสู่ทั่วประเทศ หรือแม้แต่ต่างประเทศได้ ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้สำรวจว่าถึงแม้ประเทศไทยนั้นจะมีพื้นที่เพียงแค่ 0.1% ของโลกใบนี้แต่เรามีความหลากหลายทางชีวภาพมากถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของโลกใบนี้ และ BEDO นั้นจะเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะนำเอาความอุดมสมบูรณ์นั้นแปลมาให้กลายเป็นเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและยั่งยืนของพี่น้องประชาชนคนไทย

BEDO มีนโยบายที่สอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจะทำให้การพัฒนา BCG Model ของประเทศไทย ให้สามารถก้าวไปข้างหน้าพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศได้ 15 ปี ที่ BEDO ถูกก่อตั้งขึ้นมาถ้าเปรียบเป็นมนุษย์ขณะนี้ในโลกกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยที่กำลังมีความห้าวมีแรงในการทำงานมีไฟในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นภารกิจของ BEDO จากนี้ไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความตระหนักให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆ มิตรภาพไม่ว่าจะเป็น เหนือ กลาง อีสาน ใต้ มาร่วมกันสร้างเศรษฐกิจของไทยในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง และให้มีความยั่งยืนตามเจตนารมณ์แล้วก็ตามแนวทางนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ BEDO ทำอยู่นั้นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจจากรากหญ้า ซึ่งได้สร้างความเข้มแข็งให้กับรากหญ้า และเมื่อต่อยอดจากระดับรากหญ้าไปถึงระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติแล้วรายได้ที่เกิดขึ้นจะกลับมารักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร รักษาความหลากหลายทางชีวภาพได้นั้นคือ หัวใจของการจัดงานวันนี้”

ทั้งนี้ภายในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการผลงาน 15 ปี BEDO และสินค้าจากฐานทรัพยากรชีวภาพจากชุมชน 40 จังหวัดทั่วไทย สามารถเข้าร่วมชมงานและเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More