ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 29 รายการ

 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์.pdf

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/