ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สรุปผลการดำเนินงาน เรื่อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินงาน เรื่อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินงาน เรื่อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

           เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงบประมาณจัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  โดยนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More