ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สอศ.ซักซ้อมจัดการศึกษาอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ สร้างมาตรฐานคุณภาพ สู่ความยั่งยืน

สอศ.ซักซ้อมจัดการศึกษาอาชีวะสร้างช่างฝีมือฯ สร้างมาตรฐานคุณภาพ สู่ความยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานโครงการอาชีวศึกษาสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์