ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

MEA คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม ในงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ

MEA คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม ในงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ

เมื่อวันวานนี้ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ในงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2565 เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม โดยครั้งนี้ หน่วยงานของ MEA ที่ได้เข้าร่วมโครงการ และผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวปี 2564 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์