ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ร่วมโครงการ “พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย”

ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ร่วมโครงการ “พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย”

เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 76 จังหวัดๆ ละ 2 คน และกรุงเทพมหานคร 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 156 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย Smart Program For Democratic Learning – SPDL ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ และอาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์