ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้เชี่ยวชาญเผยนวัตกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อเมือง NET ZERO

ผู้เชี่ยวชาญเผยนวัตกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อเมือง NET ZERO

สภาอาคารสีเขียว (World Green Building Council) ชี้ว่า 39% ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมาจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง จากตัวเลขนี้ 28 % มาจากการใช้พลังงานในการควบคุมอุณหภูมิในอาคาร ส่วนอีก 11 % มาจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง แนะต้องเร่งเดินหน้าสู่ Green Building โดยนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาสร้างความยั่งยืน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมยานยนต์ แนะว่านอกจากพลังงานสะอาดแล้ว ยังต้องใช้วัสดุที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์