ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล กำหนดจัดกิจกรรมทำหมันฟรีและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองสตูล ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล กำหนดจัดกิจกรรมทำหมันฟรีและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองสตูล ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565

นางวรนุช ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล เปิดเผยว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล กำหนดกิจกรรมทำหมันฟรีและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองสตูล ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2565 ณ ลานจอดรถลานโพธิ์ข้างสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล ซึ่งการทำหมันดังกล่าวรับจำนวนจำกัด จึงได้สร้างความเข้าใจกับ อสม. ทั้ง 20 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูล เพื่อให้ อสม. ได้เร่งประชาสัมพันธ์ไปยังคนในชุมชนให้จองสิทธิ์ล่วงหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ในส่วนของผู้ที่ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในครอบครองแล้วจะได้สิทธิ์ทำหมันฟรี หากท่านใดยังไม่ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ขึ้นทะเบียนพร้อมการจองสิทธิได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ได้ชี้แจงแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองสตูล ทั้ง 20 ชุมชน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 29 สิงหาคม 2565 นี้ด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220722101805046

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More