ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พช.อำนาจเจริญ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

พช.อำนาจเจริญ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (เป็นการส่วนพระองค์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ด้วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมโครงการในพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเสด็จมาทรงเยี่ยมแล้ว จำนวน 6 ครั้ง โดยคร้ังที่ 7 ทรงเยี่ยมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ปัจจุบันโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี อาทิ โครงการบุตรบุญธรรมให้ครูเป็นพ่อแม่สอนอ่านสอนเขียน โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องมีโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธ์เป็นโรงเรียนพี่ออกค่ายกิจกรรม “พี่ชวนน้องรักการอ่าน” กิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการประกอบอาหาร การทบทวนออนไลน์ก่อนสอบ การฝึกอาชีพโดยวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน สอนทำมุ้งลวดอลูมิเนียม การจักสานตระกร้าพลาสติกบ้านทองศิลาช่วยสอนผลิตและจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน ฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรให้เด็กนำไปประกอบอาหารกลางวัน ส่วนเมล็ดนำไปขยายพันธุ์และแจกจ่ายคนในชุมชน การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ เริ่มเมื่อปี 2556 มี 5 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนบ้านนาผาง อำเภอปทุมราชวงศา ชุมชนบ้านสร้างถ่อนอก อำเภอหัวตะพาน ชุมชนบ้านหนองแห่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ชุมชนบ้านโนนธาตุ อำเภอพนา ชุมชนบ้านเปือย อำเภอลืออำนาจ ซึ่งหมู่บ้านเหล่านี้ยากจนไม่มีอาชีพเสริม เมื่อได้รับเงินพระราชทานส่งเสริมอาชีพทำให้มีชีวิตดีขึ้น สามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง บางกลุ่มมีเงินหมุนเวียนถึง 280,000 บาท

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220722102116047

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More